มติ ก.บ.ศ. ให้ใช้ที่เชียงราย สร้างบ้านพักศาล เเทนริมดอยสุเทพ

ที่ประชุม ก.บ.ศ. มีมติเห็นชอบให้ สนง.ศาลยุติธรรม ขอใช้ที่ดินศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สร้างที่ทำการ ที่พักข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เเทนพื้นที่ริมดอยสุเทพ...

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายสราวุธ เบญจกุลเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคมที่ผ่านมา นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมสัญจร (ก.บ.ศ.) ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์ บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

โดยที่ประชุม ก.บ.ศ.สัญจร มอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรม ทำความตกลงขอใช้ที่ดินจากกรมวิชาการเกษตร บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัย และดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป

โดยนายสราวุธ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 จนวันที่ 10 สิงหาคม จึงได้มีการนำเสนอสถานที่ดังกล่าวให้ที่ประชุม ก.บ.ศ.พิจารณาเห็นชอบสถานที่ดังกล่าว

โดยสถานที่ดังกล่าว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเเละก่อสร้าง ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 จนเเล้วเสร็จ เราก็จะย้ายที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 จากที่ริมดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มายังพื้นที่ใหม่นี้ เป็นการย้ายมาทั้งหมด ทั้งที่ทำการเเละที่พักอาศัย

เมื่อถามว่า หากย้ายมาเเล้ว พื้นที่เดิมที่มีการส่งมอบตามสัญญาเเล้วในจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะต้องคืนใช่หรือไม่ นายสราวุธกล่าวว่า เรื่องการคืนพื้นที่จะต้องประสานงานรัฐบาลว่าจะต้องทำยังไง เเต่ว่าทาง ก.บ.ศ.ได้มีมติว่า จะใช้ที่ดินที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 รวมถึงที่พักอาศัยด้วย โดยการจะย้ายบุคคลที่พักอาศัยได้นั้น จะต้องรอที่ทำการเเละบ้านพักในที่ใหม่ดังกล่าวสร้างเสร็จสิ้นเสียก่อน 

นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.ศ. มีมติเห็นชอบให้เปิดทําการศาลแขวงเชียงราย ในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยใช้อาคารที่ทําการอําเภอเมืองเชียงรายหลังเก่าที่ไม่ได้ใช้การเเล้ว.