มรภ. บ้านสมเด็จฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1

มรภ. บ้านสมเด็จฯ จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ - กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) และประเภทแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท/คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -15 ธันวาคมนี้

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงที่มาของการจัดงานครั้งนี้ว่า “เป็นครั้งแรกของสถาบันที่จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น จึงได้จัดในช่วงเดือนมกราคม เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้วย และเพิ่มเติมที่มาของสโลแกน งานเดิน-วิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงธนฯ เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะกิจกรรมนี้จะเป็นสื่อสัญลักษณ์ เชื่อมโยงศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อีกทั้งเส้นทางการจัดงานยังเชื่อมพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และ กรุงธนฯ เข้าด้วยกันตามเส้นทางที่เราจัดให้ผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนทั้งสองพื้นที่”

ผศ.ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เสริมด้วยว่า “สำหรับรางวัลในการวิ่งครั้งนี้ จะมีประเภท ชาย Overall และหญิง Overall ระยะ 10.2 กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวน รางวัลละ 10,000 บาท (เฉพาะนักวิ่งคนไทยเท่านั้น) และถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระยะ 10.2 กิโลเมตร ชายและหญิง ลำดับที่ 1-5 ทุกรุ่น ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของสถาบันของเรา” ในขณะที่ พลโทอิสระ วัชรประทีป ประธานกรรมการจัดงาน เดิน วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 แจ้งรายละเอียดว่า “แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 2,000 คน (ไม่มีการแข่งขัน) และ 2. การแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชายแยกเป็น 7 ช่วงอายุ และประเภทหญิงแยกเป็น 6 ช่วงอายุ รวมจำนวน 3,000 คน รวมทั้งการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มและห้องสุขาไว้เต็มที่ และเรื่องการจัดหาทีมแพทย์พยาบาลดูแลใกล้ชิด นักวิ่งไม่ต้องกังวลเลยครับ”

ในส่วนของขั้นตอนการรับสมัคร “ค่าสมัคร 400 บาท/คน ทุกประเภท ไม่จำกัดเพศและอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -15 ธันวาคมนี้ ผ่านเว็บไซต์ //dsad.bsru.ac.th/bsrurun และติดตามข่าวสารอัพเดตได้ที่เฟซบุ้ค www.facebook.com/BSRU.RUN2019 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 024 737 000 ต่อ 1018 หรือ 066 020 4151 (ในวันและเวลาราชการ) และผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย” ส่วนการดูแลความปลอดภัยของนักวิ่งทั้งหลายนั้น ได้มีการประสานงานจัดสรรกำลังพลในพื้นที่ให้กวดขันเรื่องการจราจรตลอดเส้นทางและดูแลความปลอดภัยให้นักวิ่งทุกท่านเช่นกัน”