รมว.การท่องเที่ยวฯ เชื่อหลัง เม.ย.63 สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

รมว.การท่องเที่ยวฯ ไปพัทลุง มั่นใจหลัง เม.ย.63 นี้ สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย ขณะที่รัฐบาลเตรียมหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบแล้ว

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวหลังมาประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก) จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 มีผลกระทบต่อประเทศไทยมาก เพราะเมื่อปี 2562 ประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว 38.9 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย ได้พัฒนามาอย่างรวดเร็ว จนมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี. หากไม่เกิดเหตุการณ์ โรคดังกล่าว คาดว่าในปี 2563 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเทียวเข้าประเทศไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี.

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้คัดกรองโรคเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยมีความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่า ขณะนี้คนทั่วโลกมีความเชื่อมั่นในความสามารถ และระบบสาธารณสุขของไทยเป็นอย่างดีย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในครึ่งปีแรก อาจจะสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยว แต่มั่นใจว่า หลังจากครึ่งปีแรกไปแล้วหรือประมาณ หลังเทศกาลสงกรานต์ สถานการณ์ของโรคระบาดดังกล่าวจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมั่นใจว่าประเทศจีนจัดสร้างวัคซีนมาป้องกันได้ และประเทศต่าง ๆ จะเข้าสู่ฤดูร้อน ทั้งนี้ ในช่วงฤดูร้อนนั้นเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถอยู่ในบรรยากาศได้นาน สถานการณ์จะบรรเทาเบาบางไปโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะประเทศไทยี่จะมีอากาศร้อนในช่วงดังกล่าว

นายพิพัฒน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ รัฐบาลเตรียมออกมาตรการทางการเงิน เพื่อให้ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกอบการ ทั้งผู้ค้าขาย โรงแรม ร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้า แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้เสนอมาตรการเพื่อขอ งบกลาง เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบ โดยจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป คาดว่า หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสัปดาห์หน้านี้ จะสามารถดำเนินการได้.