รมว.ทส. ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า รณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เตรียมความพร้อม ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ 1 มกราคม 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเป็นแห่งแรกที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เพื่อร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมี นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมประชาชนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ตามแผนโรดแม็ปการจัดการขยะพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายงดบริการถุงพลาสติกของภาคีสมาชิกเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 46 องค์กร ดีเดย์ พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 มกราคม 2563