ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพ พระองค์ทีฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชนไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561.