ลูกศิษย์อาลัย สิ้นพระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว มรณภาพเหตุหยุดหายใจเฉียบพลัน

ลูกศิษย์แสนอาลัย สิ้นพระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว ผู้ผลักดันสร้างพุทธมณฑลสงขลา หลังหยุดหายใจเฉียบพลัน แพทย์ช่วยไม่สำเร็จ ในหลวง ร.10 พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ เวลา 17.00 น. วันที่ 13 พ.ย. ...

ประกาศคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา

เนื่องด้วย พระเดชพระคุณพระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘, เจ้าอาวาสวัดทรายขาว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีอาการหยุดหายใจเฉียบพลันด้วยภาวะขาดน้ำตาลในกระแสเลือด คณะศิษย์ได้นำส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ เร่งด่วนเพื่อทำการกู้ชีพเมื่อเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. คณะแพทย์ได้ถวายการกู้ชีพอย่างเร่งด่วนเต็มความสามารถ แต่พระเดชพระคุณฯ ไม่มีอาการตอบสนอง 


อนึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระเดชพระคุณฯ ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. โดยคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลา จะจัดให้มีพิธีถวายน้ำสรงศพพระเดชพระคุณฯ ตั้งแต่เวลา 13.00–15.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ขอน้อมถวายความอาลัย พระเทพญาณโมลี (ผัน ปสนฺโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ส่วนกำหนดการประกอบพิธีฌาปนกิจจะแจ้งให้ทราบต่อไป

พระเทพญาณโมลี เป็นพระนักพัฒนา มีพระเมตตาคุณูปการต่อพุทธศาสนาทางภาคใต้ได้จัดสร้างวัดในภูมิภาคต่างๆ เช่น วัดปิเหล็ง อำเภอสุคิรินทร์ จังหวัดนราธิวาส, สร้างวัดเขาแก้ว (บ้านแซะ) อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา, สร้างวัดปาแจ้งแก้ว (ทวดเสือ) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และสร้างวัดไทยลังกาวีวนาราม บนเกาะลังกาวี รัฐเคดะ ประเทศมาเลเซีย ในเนื้อที่จำนวน 12 ไร่ โดยได้ทุ่มเทพัฒนาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน พระเทพญาณโมลีได้จัดโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนของทุกปี ณ วัดทรายขาว ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา โดยให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และมารยาทแก่เยาวชน โดยวิทยากรที่เป็นพระภิกษุและผู้นำศาสนาในพื้นที่ มีเยาวชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมเข้ารับการอบรมปีละประมาณ 500 คน เป็นประจำทุกปี โดยใช้งบประมาณของวัดและงบประมาณส่วนตัวของท่านเอง

พระเทพญาณโมลีเป็นแม่งานหลักดำเนินการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 117 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจระดับจังหวัด และเป็นที่เรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในวงเงินการก่อสร้างประมาณ 600-1,000 ล้านบาท.