ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณราชวราราม มรดกทางวัฒนธรรม-สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของไทย

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน เปิดตัวหนังสือ “ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณราชวราราม” ซึ่งเป็นหนังสือลำดับที่ 3 ในชุดหนังสือ “อัศจรรย์วัดอรุณ” ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานศิลป์ที่ประดับตกแต่งภายในวัด ลงในรายละเอียดงานช่างฝีมือชั้นสูงทั้ง 4 แขนง ได้แก่ เครื่องไม้ เครื่องปูน เครื่องกระเบื้อง และ เครื่องศิลา ที่ทำให้สถาปัตยกรรมของวัดอรุณฯมีความโดดเด่น จนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทย

โชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารอาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน กล่าวถึงการจัดทำหนังสือชุด “อัศจรรย์วัดอรุณ” เกิดแรงบันดาลใจจากความผูกพันที่อาคเนย์มีต่อวัดอรุณราชวรารามมาอย่างยาวนาน โดยอาคเนย์ได้ใช้รูปแบบ “กลุ่มพระปรางค์” ของวัดอรุณฯ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำองค์กร นับแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงให้คนไทยได้ตระหนักและร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของประเทศ โดยอาคเนย์จะมอบหนังสือเล่มนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทย

อาทินันท์ พีชานนท์ และโชติพัฒน์ พีชานนท์ ภูมิใจ นำเสนอหนังสือศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณฯ เล่ม 3.

โอกาสนี้ อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงจุดเด่นของหนังสือ “ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณราชวราราม” เล่มนี้ว่า เน้นรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประดับตกแต่ง ซึ่งเป็นองค์ ประกอบของพุทธสถาปัตยกรรมในวัดอรุณฯ ทั้งในเชิงการออกแบบและเทคนิควิธีของงานช่างไทย เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงชุดสถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัดอรุณฯ ได้แก่ หมู่พระปรางค์ พระมณฑปทิศ พระอุโบสถ พระวิหาร ระเบียงคด มณฑปพระพุทธบาท เจดีย์ราย ตลอดจนพื้นที่บริเวณต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง และลงรายละเอียดการประดับตกแต่งด้วยงานช่างชั้นครูของไทย ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาและสะสมเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้จัดทำสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถชื่นชมในศิลปกรรมงานช่างไทยได้เช่นกัน

ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือ “ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณราชวราราม” ได้ที่ร้านเอเชียบุ๊คส์ และร้านนายอินทร์ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุนอาคเนย์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณฯต่อไป.