สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเชิญร่วมงานประกาศผลรางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม 2562

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอเชิญร่วมงานประกาศผลรางวัล ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2562 Thailand Digital News Excellence Awards 2019 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 ตึก CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) แจ้งวัฒนะ

พร้อมเสวนาพิเศษ "แนวทางการสร้างคอนเทนต์ ปี 2020"

คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ บริษัทไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด

คุณสรานี สงวนเรือง ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟลอริช ดิจิทัล จำกัด

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด