สรุป 10 ข่าวเด่นรอบวัน 12 ต.ค. 61 เวลา 06.00 -18.00 น. (คลิป)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.