สรุปที่นี่! สามีคบชู้ซ่อนกิ๊ก เมียหลวงไม่ยอม อิสลามทำได้หรือไม่?

ในช่วงที่ผ่านมา มีข่าวคาวเหม็นคลุ้งทั่วเมืองเกี่ยวกับ “คู่สามีภรรยาคนดัง นับถือศาสนาอิสลาม แต่มีมือที่สามมาเกี่ยวพัน” หลายคนสงสัย หลายคนข้องใจว่า “หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอมให้มีภรรยาที่ 2 หรือมีกิ๊ก สามีจะกระทำผิดตามหลักการของศาสนาอิสลามหรือไม่?

ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ มีโอกาสได้พูดคุยกับ อาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยม รองประธานสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศอฮาบะฮฺ ได้รับคำตอบดังต่อไปนี้

- กรณีที่ 1 : สาเหตุที่ศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สามีมีเมีย 4 คนได้นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร?
อาจารย์นาอีม อธิบายว่า คัมภีร์อัลกุรอาน บทอันนิซาอ์ โองการที่ 3 ได้ระบุไว้ว่า “จงแต่งงานกับผู้ที่ดีแก่พวกเจ้า ในหมู่สตรีสองคน หรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่า พวกเจ้าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงมีแต่หญิงเดียว”

“ส่วนเหตุผลที่อนุญาตให้สามีมีภรรยาหลายคนนั้น มาจากปัจจัยหลักๆ ดังนี้ 1. จากการสำรวจจำนวนประชากร พบว่า จำนวนของผู้หญิงนั้น มีมากกว่าผู้ชาย หากผู้ชายแต่ละคนแต่งงานกับผู้หญิงได้แค่คนเดียว ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงที่เหลืออยู่ พวกเธอต้องอยู่โดยไม่มีสามี และเรื่องเช่นนี้ ไม่ควรเกิดขึ้นกับพวกเธอ” 

“หากผู้หญิงไม่มีสามี อาจทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวพวกเธอ และสังคมได้ ยกตัวอย่างเช่น ความโดดเดี่ยวจะทำให้เธอมีโอกาสที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นในลักษณะของชู้, ผู้หญิงจะไม่มีผู้ชายคอยปกป้อง, ผู้หญิงอาจติดโรคร้ายจากการมีเพศสัมพันธ์”

“2. สถิติหญิงที่เป็นโสดนั้นมีมาก การแก้ปัญหาในเรื่องนี้มีเพียงหนทางเดียว คือ การที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคน

อาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยม รองประธานสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺและศอฮาบะฮฺ

3. สำหรับผู้ชายบางคนนั้น เขาอาจเป็นบุคคลที่มีความต้องการทางเพศสูง ฉะนั้น การมีภรรยาเพียงคนเดียวนั้น ถือว่าไม่เพียงพอ และเมื่อเขาถูกห้ามไม่ให้มีภรรยาหลายคน เท่ากับเป็นการสร้างความลำบากแก่ตัวเอง และบางครั้งอาจจะไปปลดปล่อยอารมณ์ด้วยกับการทำสิ่งที่ต้องห้าม

4. ศาสนาอิสลามมีการจำกัดอย่างชัดเจนว่า สามีสามารถมีภรรยาได้เพียง 4 คนเท่านั้น ซึ่งตามประวัติศาสตร์ เรามักจะเห็นว่า แนวทางการปฏิบัติทั่วไป ยินยอมให้ผู้ชายมีภรรยาได้นับสิบ นับร้อยเสียด้วยซ้ำ"

- กรณีที่ 2 : ตามหลักศาสนาอิสลาม หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอมให้มีภรรยาที่ 2 สามีจะสามารถมีภรรยาที่ 2 ได้หรือไม่?
อาจารย์นาอีม อธิบายว่า หากสามีไม่สามารถให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาที่ 1 และ 2 ได้ ตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคน

“หากคิดจะมีภรรยามากกว่าหนึ่ง สามีต้องให้ความเสมอภาคแก่ภรรยาทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย เสื้อผ้า การร่วมหลับนอน และในเรื่องที่เป็นความต้องการจากปัจจัยยังชีพที่จำเป็น”

“ฉะนั้น หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอม แม้ว่าสามีจะมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูได้อย่างเสมอภาค ย่อมเท่ากับว่า หญิงผู้นั้นมี 2 ทางเลือก คือ 1. ยอมรับ และ 2. ขอให้สามีหย่าขาดจากตน (หากคิดว่าสามีไม่อาจมอบความยุติธรรม หรือให้การดูแลทั้งสองคนได้)”

“หลักการทุกข้อที่พระเจ้าบัญญัติในคัมภีร์ล้วนเป็นสิ่งที่จะเกิดกับมนุษย์และสังคมโดยรวม เนื่องจาก 2 เหตุผล 1. พระเจ้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบัญญัติ 2. พระเจ้าเป็นผู้สร้างจึงรู้ว่าสิ่งใดจะดีและเกิดประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุด สุดท้ายแล้ว พระเจ้าก็ให้สิทธิ์แก่มนุษย์ 100% ว่าจะเชื่อและปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์หรือไม่ แต่ทุกคนต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองเลือก” อาจารย์นาอีม กล่าว

- กรณีที่ 3 : ตามหลักศาสนาอิสลาม หากสามีที่มีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย ไปคบหาและมีความสัมพันธ์พิเศษกับหญิงอื่น โดยที่ยังไม่ได้มีการแต่งงาน ถือว่ามีความผิดหรือไม่?

“ผิดครับ เพราะตามคัมภีร์อัลกุรอาน มีการระบุไว้ชัดเจนว่า 1. ชายและหญิงห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 2. ห้ามมิให้อยู่สองต่อสองในที่ลับตาคน 3. ชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ห้ามมีการสัมผัสผิวกายกัน ไม่ว่าสัมผัสมือ แขน หรือสวมกอดก็ตาม และ 4. หากหญิงชายที่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีการพูดคุยกัน ต้องมีผู้ปกครองของฝ่ายหญิงอยู่ในสถานที่นั้นๆ ด้วย” อาจารย์นาอีม กล่าว

ตามหลักศาสนาอิสลาม หากภรรยาที่ 1 ไม่ยินยอมให้มีภรรยาที่ 2 สามีจะสามารถมีภรรยาที่ 2 ได้หรือไม่? 10 ส.ค. 2561 19:31 11 ส.ค. 2561 13:40 11 ส.ค. 2561 13:37 ไทยรัฐ