หากมีเป้าหมาย อย่าช้า เปิดรับสมัครสอบ "ทหารรบพิเศษ" ยศสิบเอก 97 อัตรา

อีกโอกาสสำหรับชายไทย ผู้ใฝ่ฝันมีเป้าหมายจะเป็นทหารรบพิเศษ อย่าพลาด ทางทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ได้สรรหาเรื่องราวดีๆ ในอาชีพการงานมาให้ในทุกๆ สัปดาห์

ล่าสุดกองกำลังพล หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 97 อัตรา

การรับสมัครต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ swcom.rta.mi.th/swcom-recruit ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ก่อนพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ นำไปสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (1) ภายในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ส่วนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย กำหนดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งต้องทดสอบ 1. การดึงข้อ 9 ครั้งขึ้นไป 2. ลุก-นั่ง ภายใน 2 นาที จำนวน 50 ครั้งขึ้นไป 3. ดันพื้น ภายใน 2 นาที จำนวน 32 ครั้งขึ้นไป 4. วิ่งระยะทาง 1.6 กิโลเมตร หรือ 1 ไมล์ ไม่เกิน 8 นาที และ 5. ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร ไม่เกิน 2.35 นาที

จากนั้นสอบภาควิชาการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 วิชา 1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ และ 4. ภาษาอังกฤษ พร้อมกับสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ก่อนประกาศผลสอบในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยการเรียงตามหมายเลขสมัครสอบ ไม่เรียงตามคะแนน และสู่ขั้นตอนตรวจประวัติอาชญากร การตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องไปปฏิบัติงานตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ ลพบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา กรุงเทพฯ และนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้สมัครสอบสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการเป็นทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดใน 1 พฤศจิกายน 2562 โดยต้องมีหนังสือรับรอง หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปี 3-5 มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะสด.8 แล้ว เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ต้องมีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ ความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร ขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76/79 เซนติเมตร (ข้อมูลเพิ่มเติมระเบียบการรับสมัคร)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : อีกงานของชายไทย ความสูง 160 ขึ้นไป ใฝ่ฝันเป็นทหารกองทัพบก สายงานสัสดี

                      รับสมัครชายไทย ใจกล้า แข็งแรง เป็นนักรบ ทหารจู่โจม หน่วยสงครามพิเศษ 

                      งานราชการกรมสรรพากร รับลอตใหญ่ 760 อัตรา สมัครสอบทางเน็ต 24 ชม.                    

                      อาชีพในฝันหนุ่มสาว บินไทย รับสมัครแอร์-สจ๊วต 200 อัตรา เริ่ม 10 ต.ค.

ขอบคุณภาพจาก : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ