หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 11.64 ดัชนีอยู่ที่ 1,755 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 11.64 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,755 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,735.53 ล้านบาท...

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 17 เม.ย. 61 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 11.64 จุด เปลี่ยนแปลง -0.66 มูลค่าการซื้อขาย 54,735.53 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,768.38 จุด และต่ำสุดที่ 1,752.43 จุด

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน).