หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 8.48 ดัชนีอยู่ที่ 1,709.86 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 8.48 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,709.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,741.75 ล้านบาท...

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 61 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 8.48 จุด เปลี่ยนแปลง 0.49% มูลค่าการซื้อขาย 59,741.75 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,715.65 จุด และต่ำสุดที่ 1,699.66 จุด


สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).