เปิดหีบแล้ว เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 2 กำแพงเพชร ปิดลงคะแนน 5 โมงเย็น

เปิดหีบแล้ว เลือกตั้งซ่อมเขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง พบมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จำนวนกว่า 180,000 คน

วันที่ 23 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 2 จังหวัดกำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง ทุกคูหาเลือกตั้งของทุกหน่วยจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และปิดหีบในเวลา 17.00 น.

นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ที่ผ่านมาประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็พบว่ามีการร้องเรียน 2-3 เรื่อง ซึ่งการแข่งขันหาเสียงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ไม่มีความรุนแรงในการหาเสียง ส่วนการข่มขู่คุกคามต่างๆ ก็มีเรื่องร้องเรียน แต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็ไม่พบแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (22 ก.พ.63) ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์วัสดุบัตรเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยที่อำเภอพรานกระต่าย จำนวน 121 หน่วย และที่อำเภอลานกระบือ จำนวน 69 หน่วย ที่หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร 48 หน่วย ที่หอประชุมอำเภอไทรงาม 41 หน่วย และอำเภอเมืองกำแพงเพชร 17 หน่วย รวมทั้งสิ้น 296 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จำนวนกว่า 180,000 คน