เผยรายชื่อผู้ได้รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ” ปี 62

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 ว่า ปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 66 คนจาก 35 ประเทศ ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสาขาการแพทย์คือ ศ.ดร.ราล์ฟ เอฟ ดับเบิลยู บาร์เทนชลากเกอร์ หัวหน้าภาควิชาโรคติดเชื้อ อณูไวรัสวิทยา ม.ไฮเดลเบิร์ก และหัวหน้าหน่วยไวรัสที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเยอรมนี จากการค้นพบวงจรชีวิตของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จนนำมาสู่การพัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบซีรุ่นใหม่ คือ DAA : direct acting antiviral รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเรื้อรังให้หายได้ถึงร้อยละ 95

ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวต่อไปว่า ส่วนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.เดวิด เมบี ศาสตราจารย์สาขาโรคติดต่อและภาควิชาวิจัยคลินิก วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน ม.ลอนดอน จากการค้นพบว่าการตาบอดจากโรคริดสีดวงตาเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียคลามิเดีย ทราโคมาติส และศึกษาต่อถึงการรักษาด้วยยาเอซิโทรมัยซินได้ผลเพียง 1 ครั้ง และถ้าให้ยานี้แบบครอบคลุมประชากรจำนวนมากจะช่วยกำจัดโรคนี้ได้ นำไปสู่นโยบายขององค์การอนามัยโลก ที่จะกำจัดโรคริดสีดวงตาให้หมดภายในปี 2568 ซึ่งตั้งแต่ปี 2542-2560 มีการให้ยานี้ใน 40 ประเทศ และมี 13 ประเทศที่กำจัดโรคริดสีดวงตาได้สำเร็จ.