โควิดไม่ทันหาย "18 กก.บห.พลังประชารัฐ" ตบเท้าลาออก ทั้งคณะพ้นตําแหน่งทันที

กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คน รวม “ธรรมนัส - สมศักดิ์ - สุริยะ - ณัฏฐพล” ตบเท้าลาออกพร้อมกัน ส่งผลทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งทันทีในวันนี้ เตรียมเรียกประชุมใหญ่เลือกชุดใหม่ใน 45 วัน

เรียกว่าสถานการณ์โควิด-19 เพิ่งจะดีขึ้นแต่ยังวางใจไม่ได้ พระราชกำหนด 3 ฉบับ เพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานนี้ หมาดๆ ล่าสุดวันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ จํานวน 18 คน มีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่ง กรรมการบริหารพรรค โดยมีผลลาออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป จึงเป็นเหตุให้จํานวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทําให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 (3) โดยทั้ง 18 คน มีรายชื่อดังนี้

1. นายสันติ พร้อมพัฒน์
2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
3. นายสุพล ฟองงาม
4. นายธรรมนัส พรหมเผ่า
5. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
6. นายไผ่ ลิกค์
7. นายนิโรธ สุนทรเลขา
8. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
9. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
10. นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์
11. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
12. นายสกลธี ภัททิยกุล
13. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
14. นายสุรชาติ ศรีบุศกร
15. นายนิพันธ์ ศิริธร
16. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
17. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
18. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ โดยจะมีการเรียกประชุมเพื่อกําหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วัน นับจากวันนี้

ส่วนกรณีหาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ จะมาเป็นหัวหน้าพรรคได้หรือไม่ นายไพบูลย์ ให้สัมภาษณ์ว่า พล.อ.ประวิตร เป็นเสาหลักของพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว ส่วนการจะเลือกกรรมการบริหารพรรคต้องรอการประชุมใหญ่ แต่มั่นใจว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของพรรคทั้งสิ้น และเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับไม่ใช่การมัดมือชก.