ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยระบุสิ่งมีชีวิตทางทะเล

มหาสมุทรถือเป็นในแหล่งการศึกษาสำคัญเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์เซลล์เดียวจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรมานานหลายล้านปี แต่การจะเข้าใจสารพันชีวิตในผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วย หนึ่งในวิธีนั้นคือการใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence–AI)

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยรัฐนอร์ท แคโรไลนา ในสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นวิธีระบุอันดับประเภทของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ประยุกต์ผสานการทำงานด้วยโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ จนกลายเป็นอุปกรณ์แบบวิทยาการหุ่นยนต์ ที่คาดหวังว่าจะช่วยพัฒนาความเข้าใจถึงมหาสมุทรของโลกทั้งยุคปัจจุบันและย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์

วิศวกรได้ทดลองใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์พิสูจน์เปลือกของสิ่งมีชีวิตเล็กขนาด 1 มิลลิเมตร ก็ระบุได้ว่าในมหาสมุทรโลกมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฟอรามินิเฟอรา (foraminifera) สัตว์เซลล์เดียวขนาดเล็กที่สำคัญมากในระบบนิเวศ หรือเรียกว่าโปรโตซัวชนิดหนึ่งนั่นเอง โดยพบถึง 6 ชนิดกระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรโลกมานานกว่า 100 ล้านปี อย่างไรก็ตาม โปรแกรมให้ผลน่าเชื่อถือราว 80% ซึ่งคาดว่าหากปรับปรุงระบบตลอดเวลาก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น.


ภาพ Credit : North Carolina State University