ไขรหัส "ไวรัสโรตา" ต้นเหตุ..ท้องร่วงเฉียบพลัน

ไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการแพทย์ แต่บังเอิญคนป่วยเป็นดาราดัง เลยสร้างปรากฏการณ์ตื่นตัวในโลกโซเชียลแบบรวดเร็ว สำหรับ “โรตาไวรัส”

จริงๆแล้ว ไวรัสโรตา หรือ โรตาไวรัส เป็นไวรัสที่มีการระบาดตามฤดูกาลอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา มันเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มากกว่าผู้ใหญ่ พอมาเกิดในผู้ใหญ่ เลยทำให้ตกอกตกใจกันนิดหน่อย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บอกว่า โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในประเทศไทย เป็นโรคที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ มักระบาดในช่วงหน้าหนาว โดยมีไวรัส 2 ตัว ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ไวรัสโนโร (Norovirus, NoV) ประกอบด้วย 5 จีโนกรุ๊ป (Genogroup) คือ GI-GV โดยจีโนกรุ๊ปที่มักก่อโรคในมนุษย์ คือ GI และ GII โดยเฉพาะจีโนกรุ๊ป GII พบว่ามีอัตราการก่อโรคในคนสูงที่สุด ส่วนไวรัสโรตา (Rotavirus) มี 7 สายพันธุ์ ได้แก่ A, B, C, D, E, F และ G ซึ่งไวรัสโรตากรุ๊ป A เป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาการมักรุนแรงในเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี

คุณหมอสุขุม บอกว่า อาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรตา และโนโรไวรัสคือ คลื่นไส้รุนแรง ปวดท้องและท้องร่วง โดยเฉพาะการอาเจียน ถือว่าเป็นอาการเด่น ส่วนอาการร่วมอย่างอื่นที่พบ เช่น ปวดศีรษะ ไข้หนาวสั่น และปวดกล้ามเนื้อ เชื้อนี้ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 12-48 ชม.

“ในส่วนของไวรัสโนโรยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน แต่ไวรัสโรตามีวัคซีนป้องกันแล้ว 2 ชนิด การติดเชื้อไวรัสโรตา อายุฟักตัวประมาณ 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดท้อง อาเจียน และถ่ายเป็นน้ำ มักหายได้เองภายใน 3-8 วัน และด้วยเหตุที่เชื้อนี้มีหลายสายพันธุ์ จึงสามารถเกิดโรคได้หลายครั้ง เรียกว่าเป็นแล้วก็จะเป็นซ้ำได้”

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงทั้งปี สูงถึง 985,544 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 4 ราย ในจำนวนนี้ 226,909 ราย เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และ 3 ใน 4 รายที่เสียชีวิตเป็นเด็กเล็กทั้งหมด ข้อน่าสังเกตคือ อุจจาระร่วงจากไวรัสที่เป็นในเด็กส่วนใหญ่ เป็นเชื้อไวรัสโรตา แต่ก็มีแนวโน้มเริ่มพบในผู้ใหญ่มากขึ้นในปัจจุบัน

ด้าน นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค บอกว่า กรณีโรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรตา ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกว่า เดิมเชื้อไวรัสโรตามักพบในเด็กอายุ 3 เดือนถึงอายุ 5 ขวบ แต่แนวโน้มในปัจจุบันเริ่มพบในผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งก็จะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังโรคกันต่อ รวมถึงหาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในผู้ใหญ่มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คุณหมออัษฎางค์ บอกว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโรตา คือ การกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ อาหารร้อน หลักการป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่ใช้กันมา คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ยังคงใช้ได้อยู่ เพราะส่วนใหญ่แล้วเชื้อเหล่านี้จะติดจากอาหารและน้ำ ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากจะเก็บอาหารที่ค้างมื้อควรเก็บไว้ในตู้เย็น และก่อนรับประทานต้องอุ่นให้ร้อนทุกครั้ง

“ช่วงนี้คงต้องขอความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองให้แนะนำเด็กๆให้หัดล้างมือบ่อยๆ และการไปโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็กต้องใช้อุปกรณ์ที่แยกจากกัน ไม่ปะปนกัน ตรงนี้จะเป็นการสร้างสุขนิสัยให้ดีตั้งแต่เด็กๆได้ และป้องกันภาวะท้องร่วงจากเชื้อไวรัสนี้ได้” รองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอก

ปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตาแล้ว โดยเริ่มผลิตครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ 10 ปีก่อน แม้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค แต่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ได้แก่ การเกิดโรคลำไส้กลืนกัน จึงมีการระงับการใช้ไป และได้มีการพัฒนาวัคซีนรุ่นใหม่เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งวัคซีนรุ่นใหม่นี้เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคและมีความปลอดภัยสูง โรคนี้ไม่มียารักษา การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการแบบประคับประคอง เช่น ถ้ามีไข้ ก็ให้ยาลดไข้ และเช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้สารน้ำโดยการรับประทานหรือการให้เข้าทางเส้นเลือด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขภาวะขาดน้ำ ให้ยารักษาตามอาการ เช่น ถ้าผู้ป่วยมีคลื่นไส้หรืออาเจียนให้พิจารณาให้ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารอ่อน รสไม่จัด สำคัญที่สุดคือ พักผ่อนให้เพียงพอ

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโรตาไวรัสทั่วโลก พบว่า โรคนี้พบได้ทั่วโลก แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข และสุขอนามัยดี เช่น ประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็ยังคงพบการติดเชื้อไวรัสโรตา เฉพาะในอเมริกาพบผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนต่อปี โดยทุกๆปีจะมีเด็กเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากโรตาไวรัส เฉลี่ยราว 100 คน.