ไม่ขัยบ! ทองไทยราคาคงที่ รูปพรรณขายบาทละ 20,150

ทองไทยราคาคงที่ ทองแท่งรับซื้อบาทละ 19,550 ขายบาทละ 19,650 รูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,192.56 ขายบาทละ 20,150.00...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองไทยราคาคงที่ ราคาทองแท่งรับซื้อบาทละ 19,550 ขายออกบาทละ 19,650 ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,192.56 ขายออกบาทละ 20,150.