“ดูเดย์ดรีม” เคลียร์ทุกประเด็น

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดูเดย์ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสโจมตีว่า บริษัทถูกตรวจสอบเรื่องออเดอร์รายได้ปลอมและถูกตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งมีการพาดพิงถึงความสามารถและการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น ขอยืนยันว่า บริษัทไม่เคยถูกตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.แต่อย่างใด โดยบริษัทได้มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดฯ และ ก.ล.ต.อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประกอบกิจการมาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทมีเกณฑ์การรับรู้รายได้ที่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้องและมีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งยอดขายและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทเติบโตต่อเนื่อง โดยอ้างอิงข้อมูลจากนีลเส็นประเทศไทย ส่วนที่มีการปล่อยข่าวว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ขายหุ้น ออกมานั้น ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่สุดคือนายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เคยมีการขายหุ้นและเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีและอาจมีการซื้อหุ้นเพิ่มในอนาคต ทั้งนี้ นายสราวุฒิและครอบครัวถือหุ้นรวมกัน 68.62%.