7 อุตสาหกรรมเหล็กพบ “สุริยะ” หารือแก้ไขวิกฤติโดนสินค้านำเข้าแย่งตลาด

น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังจากที่ 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย เข้าพบนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เพื่อรายงานความคืบหน้าสถานการณ์เหล็กในปัจจุบันที่ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ โดยปีที่ผ่านมาไทยมีปริมาณการใช้เหล็ก 19.3 ล้านตัน เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศเพียง 7.3 ล้านตัน และมีกำลังการผลิตเพียง 33% แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมของปัญหาหลัก เกิดจากสินค้าในประเทศถูกสินค้านำเข้าแย่งส่วนแบ่งตลาด

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ทาง สมอ.ได้สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และภายใต้กฎระเบียบขององค์การการค้าโลก รวมทั้งควบคุมการนำเข้า ผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งปัจจุบัน สมอ.ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทบังคับกับผลิตภัณฑ์เหล็กแล้ว จำนวน 20 มาตรฐาน

ขณะเดียวกัน ได้เร่งรัดแก้ไขมาตรฐานและกำหนดใหม่ เพื่อบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ โดยอยู่ในขั้นตอนการประกาศบังคับใช้ อีกจำนวน 7 มาตรฐานนอกจากนี้ ยังมี มอก.ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขและกำหนดใหม่

อีก 16 มาตรฐานจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศ สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อป้องกันการนำเข้าเหล็กที่ด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ สมอ.ยังได้กำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างเข้มงวด โดยได้เฝ้าจับตาการนำเข้าสินค้าดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบมีการนำเข้าในปริมาณมากผิดปกติ จะเข้าทำการตรวจสอบทันที พร้อมเก็บตัวอย่างทดสอบก่อนปล่อยใช้งานทุกครั้งที่นำเข้า เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมาย นอกจากนี้ ยังควบคุมการนำเข้าเหล็กลวดคาร์บอนจากประเทศเวียดนาม โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนทุกครั้งที่นำเข้า รวมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบ เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเข้าเหล็กดังกล่าวจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก.