กวงสีจ้วงบุกไทย เซ็นสัญญาคู่ค้าร่วมกันหวังดึงตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด

กวงสีจ้วงบุกไทย เซ็นสัญญาคู่ค้าร่วมกันทั้งตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด และแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์พลักดันการค้าสองฝ่าย ก้าวสู่ระดับสูงสุด หวังศรษฐกิจไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการต้อนรับ นายฉินหรูเผย รองประธานกรรมการบริหารเขตปกครองตนเองกวงสีจ้วง และคณะ ในงาน The Promotion Conference on Jointly Building and sharing The Open Financial Door to ASEAN and China - ASEAN Infomation Harbo

โดยมีการตกลงเซ็นสัญญาซื้อขายสินค้าร่วมกัน และได้ทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศร่วมกันอีกด้วย เนื่องจากประเทศไทยและกวางสีมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดและมีมิตรภาพที่ยาวนานทั้งระดับประชาชนและระดับรัฐบาล ประเทศจีนเป็นทั้งคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด และแหล่งที่มาของท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นแหล่งการลงทุนที่สำคัญของกันและกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานที่ดีสำหรับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การค้า การเงิน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และยังมีการหารือความร่วมมืออื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เมื่อจีนมีการปฏิรูปและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมๆกับเศรษฐกิจไทยที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับกวางสีเพิ่มระดับมากขึ้น มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากกวางสีเข้ามาลงทุน และขยายธุรกิจในประเทศไทย ประกอบกับมีบริษัทเงินทุนจากประเทศไทยเข้าไปปักหลัก ในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทำให้จีนและไทยได้แบ่งปันโอกาสที่มาจากการพัฒนาของทั้งสองฝ่าย อันเป็นความร่วมมือที่เสริมเติมด้านทรัพยากรซึ่งกันและกัน และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ในปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว องค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นทุกปีและอุตสากรรมการเงิน กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง นโยบาย "Thailand 4.0" และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตลอด จนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทย มีความสอดคล้องกับการริเริ่ม "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" และ "การสร้างเส้นทางใหม่เชื่อมต่อทางบกและทางทะเล" ของประเทศจีน ทั้งสองฝ่ายควรคว้าโอกาสครั้งประวัติศาสตร์นี้ เพื่อโอกาสในการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับกวางสีต่อไป

กิจกรรมในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกวางสีในด้านการเงิน เศรษฐกิจดิจิทัล การค้า การเกษตรและสาขาอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยจะส่งเสริมและช่วยเหลือความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างไทยและกวางสีต่อไป เพื่อให้ความร่วมมือทางการค้า ระหว่างสองฝ่ายก้าวสู่ระดับสูงสุด งานครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร.