การบินไทยอ่วม! ขาดทุน 4 พันล้านบาท

การบินไทย สายการบินแห่งชาติ แจ้งตลาดหุ้น ขาดทุนไตรมาส 3 ปี 2561 กว่า 3 พันล้านบาท รวม 9 เดือน ทะลุ 4 พันล้านบาท แม้รายได้เพิ่ม แต่เพราะค่าใช้จ่ายพุ่งกว่า

การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ไตรมาส 3 ของปี 2561 (ก.ค.-ก.ย.61) ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 3,686 ล้านบาท ขาดทุนมากกว่าปีก่อน 1,872 ล้านบาท คิดเป็น 103.2% ส่วนรายได้รวม 47,953 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน 1,025 ล้านบาท คิดเป็น 2.2% สำหรับค่าใช้จ่ายรวม 51,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,259 ล้านบาท คิดเป็น 11.3% เท่ากับว่า 9 เดือนแรกของปีนี้ การบินไทยขาดทุน 4,036 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนขาดทุน 3,853 ล้านบาท

สรุปสาเหตุที่ขาดทุน เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 1,862 ล้านบาท ค่าด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน 371 ล้านบาท เป็นต้น แต่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 299 ล้านบาท เป็นต้น.