คนลงทะเบียนขอยกเลิกรับเงิน 5 พันผ่านเราไม่ทิ้งกัน สูงถึง 260,000 ราย

สศค. พบคนแห่ลงทะเบียนขอยกเลิกรับเงิน 5 พัน ผ่านเราไม่ทิ้งกัน สูงถึง 260,000 ราย ส่วนยอดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ล่าสุดแตะ 24.2 ล้านคนแล้ว

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนยกเลิกการรับเงินในมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุด ณ วันที่ 5 เม.ย.63 เวลา 16.30 น. มีผู้ขอลงทะเบียนยกเลิกแล้วจำนวน 260,000 ราย ส่วนยอดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ล่าสุดมีจำนวน 24.2 ล้านคนแล้ว 

สำหรับขั้นตอนการขอยกเลิกการลงทะเบียนรับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ทำได้ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. กดที่ข้อความ "ยกเลิกการลงทะเบียน"

3. จากนั้นกรอกข้อมูล

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
- วัน เดือน ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดคำว่า "ยกเลิกการลงทะเบียน"

5. จากนั้นจะมีข้อความขึ้นมาว่า "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการยกเลิกการลงทะเบียนเป็นการกระทําของข้าพเจ้าในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจ บังคับของผู้ใด และไม่ได้เกิดจากการสําคัญผิดแต่ประการใด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงไม่ประสงค์จะลงทะเบียนอีกในอนาคตรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการนี้"

6. เมื่ออ่านข้อความดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากมั่นใจว่าต้องการยกเลิกลงทะเบียนให้กดในช่อง สี่เหลี่ยม ที่อยู่หน้าข้อความ

7. ระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งเข้า SMS มากรอกยืนยัน

8. หากเลข OTP ถูกต้อง ระบบจะขึ้นรูปเครื่องหมายถูกสีฟ้า มีข้อความว่า "ยกเลิกลงทะเบียนสำเร็จ" พร้อมแสดงวันที่และเวลาที่ทำรายการ จากนั้นกดคำว่า "ตกลง"

9. มีข้อความแจ้งเตือนใน SMS ว่า ท่านยกเลิกการลงทะเบียนสำเร็จ (เลขบัตรฯ ลงท้าย XXX)

(ดูขั้นตอนการยกเลิกลงทะเบียนแบบฉบับเต็มได้ ที่นี่)