คลังลุ้น สนช.ผ่านวาระ 2-3 มี.ค.นี้

ยืนยันมีผลบังคับใช้ทันแน่ปี 62 มั่นใจประชาชนไม่เดือดร้อน

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... คาดจะมีผลบังคับตามเป้าหมายภายในปี 62 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถ และเต็มใจในการชำระภาษี ก่อนนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในวาระ 2 และ 3 ภายในเดือน มี.ค.นี้ โดยเมื่อกฎหมายผ่านขั้นตอนของ สนช.แล้ว ต้องจัดทำกฎหมายลูก โดยใช้เวลาไม่เกิน 120 วัน หลังกฎหมายหลักบังคับใช้

ทั้งนี้ หลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ จะไม่ทำให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้ ได้ปรับลดเพดานภาษีลงแล้ว 40% รวมทั้งให้ยกเว้นการเก็บภาษีสำหรับบ้านหลังแรกที่ราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท ส่วนที่เกิน มีภาระภาษีล้านละ 100 บาท ส่วนบ้านหลังจากที่ 2 หรือหลังต่อๆ ไปมีภาระภาษีล้านละ 200 บาท และภาคเกษตรจะเว้นภาษีให้สำหรับที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป มีภาระภาษีล้านละ 100 บาท “เบื้องต้นคาดว่า รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท แต่ตามแผนของกฎหมายจะมีทั้งการบรรเทา และแบ่งเบาภาระภาษีให้กับประชาชนในช่วง 3 ปีแรก เพื่อให้มีภาระภาษีเพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% ต่อปี ทำให้รัฐบาลจะมีรายได้เพียงปีละ 2,500 ล้านบาท”

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอัตราเพดานที่ 0.15% จากเดิม 0.2% หากเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีมีที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนบ้านพักอาศัยมีอัตราเพดานที่ 0.3% จากเดิม 0.5% หากเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้าน ได้รับยกเว้น 20 ล้านบาท และหากเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่อในทะเบียนบ้าน (เช่าที่ดิน) จะได้รับยกเว้น 10 ล้านบาท ส่วนที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม และอื่นๆ อัตราเพดาน 1.2% จากเดิม 2% แต่หากเป็นที่รกร้างว่างเปล่า อัตราเพดานเหมือนประเภทอื่นและเพิ่มภาษี 0.3% ทุก 3 ปี แต่อัตรารวมไม่เกิน 3%

“เกษตรกรตัวจริง และประชาชนไม่ต้องห่วงว่าจะมีภาระเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหลังหลักจะได้รับยกเว้นและมีการบรรเทาภาระภาษีให้กับที่อยู่อาศัยที่ได้รับมรดกก่อนกฎหมายบังคับใช้ ส่วนเกษตรกรที่มีที่ดินที่ขึ้นทะเบียนทำการเกษตร จะเสียภาษีในอัตราเกษตรกรรม และถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับยกเว้นไม่เกิน 50 ล้านบาทในพื้นที่ อปท.”