จี้โรงพยาบาลเอกชนเปิดต้นทุนยา!

นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้คณะทำงานพิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ที่มีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานจะประชุมนัดแรก โดยจะเชิญตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน มาสอบถามต้นทุนของยา ทั้งที่ เป็นยาที่ผลิตในประเทศและยานำเข้า จากนั้นจะสอบถามราคายา ของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งว่าคิดอย่างไร มีต้นทุนอื่นแฝงด้วยหรือไม่ หากเห็นว่าราคายาแพงเกินไปและโรงพยาบาลชี้แจงต้นทุนไม่สมเหตุสมผล ก็จะมีมาตรการกำกับดูแลราคา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยการพิจารณาโครงสร้างราคายานั้น เบื้องต้นจะเน้นตัวยาที่ประชาชนนิยมใช้กันมากๆก่อน นำร่อง 1,000 รายการ จากทั้งหมดที่มีกว่า 10,000 รายการ “การดูแลราคายาต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ทั้งประชาชน โรงพยาบาล ยอมรับว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งอาจมีต้นทุนไม่เท่ากัน เช่น โรงพยาบาลที่มีเครือข่ายมากสั่งซื้อยาครั้งละมากๆ ก็จะได้ยาที่ต้นทุนต่ำกว่าโรงพยาบาลที่มีสาขาน้อย”

ด้านนายวิชัยกล่าวว่า ทุกวันนี้โรงพยาบาลบางแห่งมีการชี้แจงราคายาอยู่แล้วแต่ไม่อยู่ในที่เปิดเผย อีกทั้งอาจไม่ได้ขายตามราคาที่แสดงไว้ ซึ่งหากจะให้ได้ผลทางกฎหมาย ต้องเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ออกประกาศ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ให้ กกร.ออกประกาศ เพราะต้องการรอให้โครงสร้างต้นทุนยาเสร็จก่อน เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า โรงพยาบาลตั้งราคาขายสอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่ หรือมีการนำต้นทุนอื่นมาแฝงไว้ในราคายาและบริการทางการแพทย์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเก็บสต๊อก ค่าใช้จ่ายอื่นๆของโรงพยาบาล เป็นต้น โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังหาแนวทางให้โรงพยาบาลคิดราคายาโดยแยกออกจากต้นทุนอื่นๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค.