ช่อง 3 ฟื้น ไตรมาส 3 กำไร 78 ล้านบาท

ละครช่อง 3 ส่งออก รีรันออนไลน์ คอนเสิร์ต พยุงรายได้ช่อง 3 ฟื้นกำไรในไตรมาส 3 แม้รายได้จากการขายโฆษณาลดลงก็ตาม

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของกลุ่มทีวีช่อง 3 แจ้งผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561 ว่ามีรายได้ 2,672.5 ล้านบาท ลดลง 3% จากไตรมาส 2 ปี 2561 ที่มีรายได้ 2,756.3 ล้านบาท และลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2560 ทีมีรายได้ 2,751.8 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิได้ 78.3 ล้านบาท เพราะรายได้จากการออนไลน์ การขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ และคอนเสิร์ต ประกวดนางงาม ประกอบกับค่าใช้จ่ายลดลงบางส่วน

ไตรมาส 3 นี้นับเป็นเวลาที่ทำกำไรได้หลังจากขาดทุนมา 3 ไตรมาสติดกัน ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 ที่ขาดทุน 335 ล้านบาท ไตรมาส 1 ปี 2561 ขาดทุน 126 ล้านบาท และไตรมาส 2 ปี 2561 ขาดทุน 22.6 ล้านบาท และสรุปผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2561 ยังขาดทุน 70.2 ล้านบาท

สำหรับรายได้ที่ลดลงนั้น มาจากรายได้จากการขายเวลาโฆษณาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ 84.4% ของรายได้ทั้งหมด ลดลง 11.2% จากไตรมาส 3 ปี 2560 ขณะที่รายได้อื่น เพิ่มขึ้น คือรายการจากการให้ใช้ลิขสิทธิ์ และบริการอื่น เพิ่มขึ้น 34% รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต และแสดงโชว์ เพิ่มขึ้น 436% และรายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 3.1%

ส่วนค่าใช้จ่ายรวมนั้นอยู่ที่ 2,167.3 ล้านบาท ลดลง 6.8% โดยต้นทุนขายและการให้บริการลดลง 12.7% ต้นทุนจัดคอนเสิร์ตฯ เพิ่มขึ้น 433.5% 

ขณะที่ภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจสื่อนั้น ไตรมาส 3 อยู่ที่ 26,622 ล้านบาท ลดลง 1.5% เฉพาะสื่อทีวีมูลค่า 17,968 ล้านบาท ลดลง 0.9% จากไตรมาส 2 ปี 2561