ซัม ซัพพลายและพนักงาน ขอโทษปิโตรนาส รับใช้โลโก้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ตามที่ทางข้าพเจ้าบริษัท ซัม ซัพพลาย จำกัด, นายชิติสรรค์ ทิพากรรัตนศิริ และนายณัฐรฐนนท์ สาธิตาศิริสกุล ได้ทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย และใบเสนอราคาของบริษัท ซัม ซัพพลาย จำกัด เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และได้นำตราสัญลักษณ์ของบริษัทปิโตรนาส อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และได้ถูกบริษัท ปิโตรนาส อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ฟ้องร้องเป็นคดี ข้าพเจ้าทั้งสามรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่กระทำ และเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงประกาศขออภัยต่อบริษัท ปิโตรนาส อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดมา ณ ที่นี้