"ดีป้า" ปั้นคนพันธุ์ดิจิทัล

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า จากการที่ดีป้ามีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้พร้อมก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2561-64 ที่ต้องพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัลราว 30 ล้านคนให้เข้าถึงบริการ ทั้งใช้ข้อมูลความรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสม

ล่าสุดดีป้าได้เปิดตัวแคมเปญ Thai Skill เพื่อพัฒนาทักษะไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพ หวังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างรายได้และอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมทักษะความรู้โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และชุมชน รวมถึงสังคมและท้องถิ่น

สำหรับโครงการ Thai Skill มุ่งส่งเสริมการยกระดับทักษะของประชาชนทุกคนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านสื่อดิจิทัลช่องทางออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ที่เข้าถึงและใช้งานได้ผ่าน Facebook และ YouTube โดยสร้างคอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่จะส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐาน และการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทุกระดับ เพื่อเสริมทักษะความรู้ใหม่ๆ และยังเป็นการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ในกลุ่มคนไทย ที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยผู้ที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม //web.facebook.com/DEPAThaiSkill