ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ ไม่ให้ต่อทะเบียน รถค้างจ่ายค่าปรับใบสั่ง

เจ้าของรถยนต์ รถจักรยานยนต์มีหนาว เตรียมเร่ิมใช้มาตรการอายัดต่อทะเบียน ชำระภาษี ประจำปีรถที่ค้างจ่ายค่าปรับจราจร ค้างจ่ายใบสั่ง หลังหน่วยงานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลกัน...

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. มีรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2562 เป็นต้นไป ภาครัฐจะเร่ิมบังคับใช้มาตรการ อายัดการต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประจำปีในรายค้างจ่ายค่าปรับจราจร หรือใบสั่ง หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมด้านการเชื่อมโยงข้อมูล

ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 1 ก.ค. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป.