ตลาดหุ้นลดบินโรดโชว์ต่างประเทศ

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างปรับแผนการนำเสนอข้อมูลการลงทุน (โรดโชว์) แก่นักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากมองว่าการนำบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ออกไปพบกับนักลงทุนต่างประเทศ เป็นหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ทำให้ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์จะออกไปเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศน้อยลง แต่จะเน้นโรดโชว์พบนักลงทุนในประเทศที่ยังไม่เคยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากกว่า สำหรับประเด็นที่นำเสนอนักลงทุนต่างชาติ เพื่อจูงใจให้เข้ามาลงทุนในหุ้นไทยนั้น มีทั้งเรื่องคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน มูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และติดอันดับ 23 ของโลก

นายสันติยังกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ออกเกณฑ์ใหม่ Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) ที่กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ในยุโรปต้องแจงรายละเอียดการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และการให้บริการบทวิเคราะห์ ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกใช้บริการในแต่ละส่วนได้นั้น ถือว่ามีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะโบรกเกอร์จะเลือกทำบทวิเคราะห์ให้เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ เพื่อที่จะยอมจ่ายค่าบริการในการใช้บทวิเคราะห์

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงจัดทำ SET Digital Roadshow เพื่อเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Live Broadcast เปิดโอกาสให้ บจ.ไทยทุกขนาด ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานและศักยภาพ การเติบโตของบริษัทแก่ผู้ลงทุนทั่วทุกมุมโลกได้ โดยที่ บจ.ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งขณะนี้มีบริษัทสนใจเข้าร่วมประมาณกว่า 10 บริษัทแล้ว.