"ทรัมป์จับมือคิม" การค้าโลกเบ่งบาน

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ที่มีขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่มีการลงนามระหว่างกันนำไปสู่การรักษาสันติภาพ ที่ยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลี เป็นสัญญาณที่ดีต่อการค้าโลก ช่วยลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็นจุดเปราะบางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก ลงไปได้ระดับหนึ่ง ทำให้การค้าโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการส่งออกของไทยในระยะยาว

ทั้งนี้ ปัจจุบันการค้าโดยตรงระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ มีมูลค่าน้อยมากเพียง 2.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 0.0005% ของมูลค่าการค้ารวมของไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทยปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติ ที่ห้ามค้าขายสินค้าบางประเภทกับเกาหลีเหนือ เช่น ถ่านหิน และน้ำมัน แต่หากเกาหลีเหนือฟื้นฟูการค้ากับต่างประเทศ ก็เป็นโอกาสให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าของไทย ที่ตลาดเกาหลีเหนือมีความต้องการ เช่น อาหาร ผลไม้แปรรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในบ้าน เป็นต้น

“การค้าขายกับเกาหลีเหนือโดยตรงที่น่าจะขยายตัวได้แล้ว การค้าขายสินค้ากับจีนที่เป็นสินค้าขั้นกลาง ก็น่าจะเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา สหรัฐฯห้ามค้าขายกับเกาหลีเหนือ ผ่านประเทศที่สามอยู่บางส่วน แต่เนื่องจากสหรัฐฯยังไม่ได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือ เพราะต้องการติดตามดูว่าเกาหลีเหนือจะปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อีกระยะหนึ่ง แต่ภาพรวมมีผลกับไทยอย่างแน่นอน”

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา เกาหลีเหนือมีมูลค้าการค้าระหว่างประเทศ 5,378 ล้านเหรียญ สินค้าส่งออกสำคัญๆ มีอาทิ เครื่องนุ่งห่ม สินแร่และเชื้อเพลิง อาหารทะเล สินค้านำเข้าได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ผ้าผืนและสิ่งทอ โดยมีจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของเกาหลีเหนือ มีมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน 5,005 ล้านเหรียญสหรัฐฯ.