ทองไทยเปิดตลาดเทศกาลสงกรานต์ ราคาคงที่ รูปพรรณบาทละ 20,350


ทองไทยเปิดตลาดเช้า ราคาคงที่ ทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,850 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 20,350.00...

วันที่ 14 เม.ย. 2561 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองไทย เปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.38 น. ราคาคงที่ โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,750 ขายออกบาทละ 19,850 ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,389.64 บาท ขายออกบาทละ 20,350 บาท.