ทีเอ็มบีนำร่องสนับสนุนธุรกิจลดโลกร้อน ชูแหล่งเงินทุนสีเขียว

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีได้ออกพันธบัตรสีเขียวหรือกรีนบอนด์ อายุ 7 ปี มูลค่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,850 ล้านบาท โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือไอเอฟซี ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนผู้ประกอบการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน “กรีนบอนด์ของธนาคารในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของธนาคารพาณิชย์ของไทย โดยไอเอฟซีรับซื้อกรีนบอนด์ทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เพื่อให้ทีเอ็มบีสามารถนำเงินไปปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าปกติ และธนาคารมีแผนออกกรีนบอนด์ เพื่อเสนอขายนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันธนาคารปล่อยสินเชื่อสีเขียวไปแล้ว 9,000 ล้านบาท และตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อสีเขียวเป็น 15,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนที่จะออกพันธบัตรอีกชุดหนึ่ง ในวงเงิน 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,775 ล้านบาทกับไอเอฟซี เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สูงขึ้น” ทั้งนี้ การบุกเบิกตลาดกรีนบอนด์ ยังก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ของแหล่งเงินทุนสีเขียวระยะยาวในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 และยังช่วยลดปัญหาการขาดเงินทุนเพื่อลดโลกร้อนของประเทศไทย ซึ่งประเมินไว้ที่กว่า 31,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี จนถึงปี 2573 อีกด้วย.