ธุรกิจการแพทย์เฉิดฉาย ชี้ 5 ปีที่ผ่านมากำไรเติบโตเฉลี่ย 8.5% ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันหุ้นกลุ่มบริการทางการแพทย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 23 บริษัท สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่ามาตรฐานอ้างอิงราคาหุ้นของบริษัทชั้นนำของโลก (MSCI) ผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากรไทยและชาวต่างชาติที่มาใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 57-61 พบว่าผู้ใช้บริการชาวไทยเติบโตเฉลี่ย 5.3% ต่อปี และชาวต่างชาติเติบโตเฉลี่ย 5.1% ต่อปี สะท้อนถึงผลกำไรสุทธิของธุรกิจที่เติบโตเฉลี่ย 8.5% ต่อปี

ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจการแพทย์นั้น นอกจากจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้ว ผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมในการยกระดับบริการทางด้านสุขภาพของไทย ในฐานะที่เป็นประเทศเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในลำดับต้นๆของโลก ซึ่งขณะนี้ธุรกิจการแพทย์ได้เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การป้องกันก่อนเจ็บป่วย การแพทย์เฉพาะทาง และนวัตกรรมทางการแพทย์ ประกอบกับโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้จำนวนผู้รับบริการด้าน สุขภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การยกระดับบริการของโรงพยาบาลรัฐบาลในรูปแบบที่ทัดเทียมโรงพยาบาลเอกชนอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายฐานจำนวนผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นการลงทุนของธุรกิจการแพทย์ของภาคเอกชนที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม และรูปแบบบริการที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี.