นักลงทุนรายย่อยเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำแบบสอบถามสำรวจความเชื่อมั่น ต่อตลาดทุนไทยของผู้ลงทุนรายย่อย มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,270 ราย พบว่าส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดย 50% ระบุว่ามีแผนลงทุนเพิ่มในช่วง 1 ปีข้างหน้า และครึ่งหนึ่งเป็นผู้ลงทุนที่ลงทุนในช่วงการระบาดของโควิด-19 และอีก 1 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนรายใหม่ มองว่าหุ้นไทยยังเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น เงินฝาก พันธบัตร ส่วนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนรายย่อย ที่มีต่อตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุนในหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจาก 3.6% ในช่วงที่มีโควิด-19 (เดือน ก.พ.-เม.ย.) เป็น 7.2% ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มิ.ย.-ส.ค.) เป็นต้น

นายเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ครอบครัวของตนมีโครงการต่างๆที่ต้องลงทุน เช่นด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องใช้งบสนับสนุนสูงเกินกว่าที่ครอบครัวจะทำได้ จึงต้องขายหุ้นบางส่วนในบริษัท เพื่อทำให้สัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยกลุ่มครอบครัวของตนและ Orizon Group เปลี่ยนจาก 30.69% เป็น 27.69% ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดมีรายการซื้อขายหุ้น OSP จำนวน 90,212,500 หุ้น ที่ 36.25-37 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 3,337.86 ล้านบาท.