ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต. เว้น E85 ขยับ 30 สต.

น้ำมันขึ้นอีก มีผลวันนี้!! ปตท.-บางจาก ขยับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สต. ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต.ต่อลิตร...

เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 17 พ.ค. บมจ.ปตท.และบมจ.บางจาก ปิโตรเลียม ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สต.ต่อลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต.ต่อลิตร

สำหรับราคาใหม่ในส่วนบมจ.ปตท. เบนซิน 95 ราคาอยู่ที่ 36.76 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาอยู่ที่ 29.65 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาอยู่ที่ 29.38 บาทต่อลิตร ,E20 ราคาอยู่ที่ 27.14 บาทต่อลิตร ,E85 ราคาอยู่ที่ 21.34 บาทต่อลิตร ,ดีเซล ราคาอยู่ที่ 29.39 บาทต่อลิตร และพรีเมียมดีเซล ราคาอยู่ที่ 32.39 บาทต่อลิตร

ส่วนบมจ.บางจาก ปิโตรเลียม ราคาใหม่ดังนี้ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาอยู่ที่ 29.70 บาทต่อลิตร ,แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาอยู่ที่ 29.43 บาทต่อลิตร ,E20 ราคาอยู่ที่ 27.19 บาทต่อลิตร ,E85 ราคาอยู่ที่ 21.39 บาทต่อลิตร ,ดีเซล ราคาอยู่ที่ 29.44 บาทต่อลิตร และพรีเมียมดีเซล ราคาอยู่ที่ 33.31 บาทต่อลิตร.