ปรับเกณฑ์ "บัตรคนจน" หลังเลือกตั้ง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบใหม่ เพื่อให้ข้อมูลการลงทะเบียนมีความถูกต้องยิ่งขึ้น เนื่องจาก สศค.ได้ลงพื้นที่และประเมินสถานการณ์รายได้ของผู้ถือบัตร พบว่า ผู้ที่ถือบัตรบางรายมีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และบางรายไม่ได้รับบัตร ทั้งๆที่เป็นผู้มีรายได้น้อยจริง

สำหรับเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยน คือ การกำหนดให้ลงทะเบียนเป็นรายครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านทรัพย์สินและรายได้ที่แท้จริงของครอบครัว และนำมาประเมินว่า ควรได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ จากปัจจุบันที่กำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเป็นรายบุคคล ทำให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง อาทิ ครอบครัวหนึ่ง มีพ่อเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินและรายได้เพียงคนเดียวในครอบครัว ถือเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะมีทรัพย์และรายได้เกินเกณฑ์ แต่ภรรยาและลูก ถือว่า เป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินและรายได้ ทำให้ได้รับสิทธิ์ ทั้งที่ครอบครัวนี้มีรายได้เกินเกณฑ์

“โดยหลักการแล้ว การลงทะเบียนเป็นรายครอบครัว จะช่วยอุดช่องโหว่ข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ได้บุคคลที่สมควรได้รับสิทธ์ิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆ แต่ยังต้องพิจารณาช่องโหว่ ที่อาจนำมาสู่ความผิดพลาดจากการลงทะเบียนเป็นรายครอบครัวด้วยเช่นกัน เช่น ฐานรายได้ครอบครัวควรเป็นเท่าใด เป็นต้น”

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท และมีบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ขนาดไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตารางเมตร เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วราว 14.5 ล้านคน

นายลวรณ กล่าวว่า การลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะมีขึ้นภายหลังจากการมีรัฐบาลใหม่แล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะดำเนินการเมื่อใด โดย สศค.ประเมินว่า นโยบายนี้ จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะสานต่อ เพราะนโยบายหาเสียงการเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆ ยังเน้นการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ส่วนการปรับปรุงเรื่องของสวัสดิการใหม่ๆเพิ่มเติม ที่จะให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะปรับปรุงหรือไม่ เรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่.