"ปานเทพ" ขีดเส้น 7 วัน ต้องได้ข้อสรุปยกเลิก 13 คำขอ "สิทธิบัตรกัญชา"

"สนธิรัตน์" สั่งหาทางออกแก้ปม "จดสิทธิบัตรกัญชา" 13 คำขอที่ยื่นขอจดสารสกัดจากกัญชา โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ขณะที่ ม.รังสิต ขีดเส้นภายใน 7 วัน ต้องได้ข้อสรุปยกเลิก 13 คำขอเจ้าปัญหา ขู่ร้องศาล...

วันที่ 11 ม.ค. 62 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับภาคประชาสังคม ที่มีความเห็นต่างเรื่องการจดสิทธิบัตรกัญชาว่า ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในประเด็นการจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา และสิทธิบัตรที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ รวม 13 คำขอ โดยได้ข้อสรุปให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและภาคประชาสังคมไปทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมี เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการจดสิทธิบัตรกัญชา และให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักสากล

"ส่วนที่มีปัญหาความเห็นไม่ตรงกันอยู่ 13 คำขอ ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรทั้งสารสกัดกัญชา และองค์ประกอบที่มีสารสกัดกัญชาเป็นส่วนผสม ซึ่งได้ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปหารือกับภาคประชาสังคม ก็ให้ไปหาทางออกร่วมกันว่าจะทำยังไง โดยให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ส่วนจะยกเลิกคำขอหรือไม่ อยู่ที่การหารือ" นายสนธิรัตน์ กล่าว

สำหรับ อีก 20 คำขอจดสิทธิบัตร ที่ไม่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ แต่เป็นสารสังเคราะห์ ที่เกิดจากการนำสารอื่นๆ มาสังเคราะห์แล้วได้สารใหม่ที่มีโครงสร้างคล้ายกัญชานั้น ในที่ประชุมไม่มีใครติดใจ ยื่นจดสิทธิบัตรของต่างชาติ ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ ตนได้สั่งการให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้อำนาจตามมาตรา 30 พ.ร.บ.สิทธิบัตร ยกเลิกคำขอ 1 คำขอที่จดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็น 1 ใน 13 คำขอที่มีปัญหานั้น จนถึงขณะนี้ ยังไม่สามารถยกเลิกได้ เพราะตามกฎหมาย มีขั้นตอนต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถยกเลิกได้ทันที ตามที่ภาคประชาสังคมต้องการ

ทางด้าน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ภาคประชาสังคมต้องการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตร 13 คำขอในทันที และไม่มีเงื่อนไข เพราะเป็นคำขอที่ขัดต่อ พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 5, มาตรา 9 (1) (4) (5) ที่กำหนดห้ามจดสิทธิบัตรสารสกัดจากธรรมชาติ และขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติด และไทยยังห้ามการทดลองใช้กับคน หากรับจดสิทธิบัตรจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างต่างชาติกับคนไทย ซึ่งทางออกคือต้องยกเลิกเท่านั้น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีคำตอบภายใน 7 วัน ไม่ควรจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี

ทั้งนี้ สำหรับสาเหตุที่ต้องให้ยกเลิกทั้ง 13 คำขอ เพราะไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้น ทั้งขัด พ.ร.บ.สิทธิบัตร ผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ และขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องความไม่เสมอภาคในการจดสิทธิบัตร จึงทำได้เพียงอย่างเดียว คือ ยกเลิกคำขอทั้งหมด

"13 คำขอ ต้องคุยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกรอบ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคุยกันได้ในรายละเอียด อะไรที่ยังเป็นปัญหาและมองต่างกัน จะแก้ไขทีละเปลาะ แต่กรมฯ ต้องมีคำตอบภายใน 7 วันว่าจะยกเลิกหรือไม่ ถ้าไม่ยกเลิกภายใน 7 วัน จะฟ้องต่อศาลปกครอง และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อให้เพิกถอนคำขอจดสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากที่ก่อนหน้านี้ ได้ไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ให้เอาผิดอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ไม่ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรมาแล้ว" นายปานเทพกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ กำลังจะมีผลบังคับใช้ หากไม่ยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตร จะทำให้ผู้จดสิทธิบัตรชาวต่างชาติได้ประโยชน์ทันที และการจะรับจดสิทธิบัตร ต้องใช้กฎหมายภายในของไทยเป็นหลัก ไม่ใช่ให้ข้อตกลงระหว่างประเทศมามีอำนาจเหนือกฎหมายไทย อย่างกรณีสหรัฐฯ การรับจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา ก็ให้ทำได้หลังจากอนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้ว.