ผู้มีรายได้น้อยรออีกนิด

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารกำลังศึกษามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ศึกษาแนวทางการดูแลผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม หลังจากระยะแรกได้ช่วยเหลือผ่านการให้สวัสดิการแห่งรัฐเป็นวงเงินเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นและค่าเดินทาง โดยการช่วยเหลือระยะที่ 2 จะเน้นการสร้างอาชีพ เพื่อให้ประชาชนข้ามพ้นจากการเป็นผู้มีรายได้น้อย

การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนั้นธนาคารออมสินจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการธนาคารประชาชนอยู่แล้ว แต่โครงการใหม่นี้จะดีกว่าโครงการธนาคารประชาชน เช่น อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ความสามารถในการชำระหนี้ไม่ยุ่งยากหรือมีเงื่อนไขมากเกินไป โดยธนาคารออมสินจะขอให้กระทรวงการคลังรับภาระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้

นายชาติชายกล่าวต่อว่า การศึกษาแนวทางเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ออมสิน และกระทรวงการคลังยังไม่ได้เห็นชอบ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โดยมาตรการสินเชื่อที่ธนาคารออมสินจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณานั้น ต้องไปรวมกับธนาคารเฉพาะกิจอื่นๆด้วย เพื่อออกเป็นแพ็กเกจในเดือน ธ.ค.นี้ สำหรับประเภทสินเชื่อ และอาชีพที่ธนาคารจะสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ เช่น แฟรนไชส์ สตรีทฟู้ด หรือร้านอาหารริมทางเดิน ฟู้ดทรัค เป็นต้น โดยตั้งเป้าสินเชื่อไว้ถึง 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษเพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีรายได้น้อยออมเงินมากขึ้น รวมถึงสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งคาดจะช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 20 ล้านราย.