พลัง ‘ช้าง’ ดันไทยเบฟ 6 เดือน รายได้ทะลุแสนล้าน

เหล้า เบียร์ อาหาร ดันกลุ่มไทยเบฟฯ รายได้ 6 เดือนทะลุ 1 แสนล้าน ส่วนเครื่องดื่มอื่นๆ ยังเป็นตัวฉุดกำไร แต่แนวโน้มธุรกิจอาหารสดใส

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ แจ้งผลประกอบการล่าสุดของไตรมาสแรก ปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) ว่า มีรายได้จากยอดขาย 67,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.3 จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีรายได้ 50,347 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 7,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีกำไรสุทธิ 6,579 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ทำให้รวมครึ่งปีแรกตามงบการเงินของบริษัทคือช่วงเดือน ต.ค.60-มี.ค.61 มีรายได้รวม 113,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 กำไรสุทธิ 10,451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27

ไทยเบฟฯ มีธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารที่หลากหลาย ที่ทำรายได้หลักคือ กลุ่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ โซดา ภายใต้แบรนด์ช้าง ส่วนเครื่องดื่มชา และเครื่องดื่มสุขภาพ ยังมีกำไรลดลง แต่มีธุรกิจอาหารที่มีแนวโน้มสดใส

3 เดือนแรกของปีนี้ เหล้ามีรายได้ 33,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 กำไรสุทธิ 6,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ส่วน เบียร์มีรายได้ 27,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.4 กำไรสุทธิ 1,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7

ธุรกิจที่ไม่ใช่แอลกอฮอลล์ มีเครื่องดื่มที่หลากหลาย เช่น ชาเขียว น้ำผลไม้พร้อมดื่ม นำ้อัดลมเอส มีรายได้ 4,089 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 กำไรสุทธิ 340 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25

ธุรกิจอาหาร มีรายได้ 3,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.7 กำไรสุทธิ 217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 520 ที่มีรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นมาก เพราะมีจำนวนร้านอาหารในเครือเพิ่มขึ้น และสามารถทำส่วนต่างกำไรเพิ่มขึ้น

ส่วนรายได้รวม 6 เดือน เหล้า มีรายได้ 57,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 กำไรสุทธิ 10,076 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4, เบียร์ มีรายได้ 41,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 กำไรสุทธิ 1,908 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6

เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอลล์ มีรายได้ 8,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขาดทุน 567 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มร้อยละ 11 และธุรกิจอาหาร รายได้ 5,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.1 กำไรสุทธิ 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 715

นอกจากไทยเบฟสร้างธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์แล้ว เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ยังได้เดินหน้าซื้อธุรกิจต่าง ๆ  เช่น บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม แบรนด์เอส เทคโอเวอร์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ และยังได้ซื้อกิจการในต่างประเทศ เช่น เอฟแอนด์เอ็น เมื่อปี 2556 ด้วยเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท และเมื่อปีที่แล้วซื้อสาขาเคเอฟซี 240 สาขา จากบริษัท ยัม เรสเตอร์รองส์ (ประเทศไทย) มูลค่า 11,300 ล้านบาท และชนะประมูลซื้อหุ้นใหญ่ บริษัท ไซง่อน เบียร์ แอลกอฮอลล์ เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น หรือ ซาเบคโก้ จากรัฐบาลเวียดนาม มูลค่า 163,000 ล้านบาท