พลังงานขยะปิ๊งไอเดีย

นายมนตรี วิบูลย์รัตน์ นายกสมาคมการค้าพลังงานขยะ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. สมาคมฯ ได้ร่วมหารือถึงข้อเสนอโครงการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ด้วยการนำไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดการคัดแยกขยะในการกำจัดขยะชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ชาวบ้านและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

“โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ส่วนหนึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีปัญหาขาดเชื้อเพลิงหลัก โดยเฉพาะไม้สับหรือ Wood Chip ที่ขณะนี้เกิดปัญหาราคาแพงมาก บางช่วงสูงขึ้นไปถึง 1,400 บาทต่อตันจากเฉลี่ย 500 บาทต่อตัน การนำ RDF จากขยะชุมชนมาเสริมเป็นเชื้อเพลิง จึงจะช่วยผู้ประกอบการได้ ในเรื่องของต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง”

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าพลังงานขยะ กล่าวว่า ล่าสุด กกพ. ได้ขอให้สมาคมการค้าพลังงานขยะ ไปทำรายละเอียดมาอีกครั้งว่าจะต้องเป็นที่ยอมรับของชุมชน และไม่เกิดปัญหาการแย่งชิงขยะในอนาคต โดยมองว่าในระยะเร่งด่วนนี้ กกพ.ควรจะเปิดให้นำมาเสริมกับโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงได้ เพื่อผลักดันให้การกำจัดขยะชุมชนเกิดเร็วขึ้น.