'พาณิชย์' เปิดโคราช ชวนเที่ยวงานเทศกาลไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 60

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน กำหนดจัดเทศกาลไหมไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา...

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เผยว่า จากที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) และการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SME อย่างทั่วถึง เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนโดย “ประชารัฐ” และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตผ้าไหม และผลิตผลจากรังไหมในภาคอีสาน ที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ลวดลาย คุณภาพของผ้าไหม ที่ถ่ายทอดโดยภูมิปัญญาของชาวปักธงชัย และสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในปริมาณมาก

กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาผ้าไหมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย ให้สอดคล้องกับความต้องการและเชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นต่อไปในอนาคต 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน กำหนดจัดงานเทศกาลไหมไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2560 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัด ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาพิเศษแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมผ้าไหม การจำหน่ายผ้าไหมเทรนใหม่ๆ ชมการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ที่สำคัญทุกกิจกรรมชมฟรีตลอดงาน.