มหกรรมลดราคามาแล้ว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมถึงการจัดมหกรรมลดราคาสินค้า เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปีร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า 15 ราย ผู้ผลิตสินค้า (ซัพพลายเออร์) 32 ราย และสมาคมผู้ประกอบการค้า 3 สมาคม ว่า ภาครัฐและเอกชนจะร่วมมือกันจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อ“รวมใจ เพิ่มสุข ลดรับปีใหม่” ระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.60-4 ม.ค.61 ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 10,000 รายการ มาลดราคาขายต่ำกว่าท้องตลาดตั้งแต่ 20-80% เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปี

“การจัดมหกรรมลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งนี้ เป็นการจัดงานมหกรรมขนาดใหญ่ และทำทั่วประเทศ ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ รวมทั้งห้างค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นต่างๆ และซัพพลายเออร์ จะต้องใช้เวลาในการบริหารแผนการผลิต การผลิตสินค้าเพิ่ม และการทำราคา จึงไม่สามารถจัดในช่วงเดียวกันกับมาตรการช็อปช่วยชาติได้ แต่ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก็บจากผู้ผลิตสินค้าลงจากเดิม เพื่อให้ราคาสินค้าปรับลดลงได้”.