มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-บ้านฉาง คืบหน้า 91% คาดเปิดใช้งานปี 63

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ-บ้านฉาง คืบหน้า 91% คาดเปิดใช้งานปี 63 ลดระยะเวลาเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว...

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 6 กม.16+150 – กม.21+450 และตอน 7 กม.21+450 – กม.24+700 รวมระยะทาง 8.6 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ช่องจราจรกว้างข้างละ 3.6 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแบบคอนกรีต ด้านนอกกว้างข้างละ 3 เมตร ด้านในกว้างข้างละ 1 เมตร รวมงานก่อสร้างเกาะกลางเพื่อแบ่งช่องจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 1,570,319,600 บาท

ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษดังกล่าว แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 ตอน มีความคืบหน้าตลอดสาย 91% คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ในปี 2563 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เป็นการลดต้นทุนในการผลิต และลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นเส้นทางที่จะสนับสนุนการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถรองรับความเจริญในอนาคตได้.