ยอดจองสลากวิมานเมฆ ล้นทะลัก ต้องแรนด้อม ธอส.จ่อออกใหม่ อีก 2 รุ่น

ธอส.แรนด้อมผู้ได้สิทธิ์ หลังยอดจองซื้อสลากออมทรัพย์ ชุดวิมานเมฆ เกินเป้ามากถึง 46,384 หน่วย เตรียมพร้อมออกสลากใหม่อีก 2 รุ่น หน่วยละ 10 ล้านบาท และ 5 หมื่นบาท ได้ลุ้นเดือนละ 500 รางวัล
 
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ภายหลังเปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท จำนวน 27,000 หน่วย รวมเป็นจำนวนเงิน 27,000 ล้านบาท โดยเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค” เพื่อเตรียมจองซื้อสลากฯ ที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. - 15 ส.ค. 2562 พบว่า มีผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค จำนวน 19,460 บัญชี คิดเป็นยอดจองซื้อสลากจำนวน 46,384 หน่วย หรือ 46,384 ล้านบาท มากกว่ากรอบวงเงิน รวมถึง 19,384 ล้านบาท

"สะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าประชาชนจำนวนมากมีความต้องการที่จะออมเงินกับสลากออมทรัพย์แบบพรีเมี่ยมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มีจุดเด่นทั้งในด้านของผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี และยังมีโอกาสถูกรางวัลสูงถึง 0.1% โดยกำหนดออกรางวัลทุกเดือน เดือนละ 27 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท หรือตลอด 3 ปี รวม 972 รางวัล"

ทั้งนี้ได้มีการ Random รายชื่อลูกค้าทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลาก จำนวน 22,000 หน่วย ด้วย Software มาตรฐานสากล โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์ ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนหน่วยที่จองซื้อไป จนถึงผลการ Random และธนาคารได้จัดสรรให้ผู้มีอุปการะคุณ จำนวน 5,000 หน่วย โดยสามารถตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากได้ที่ Mobile Application : GHB All และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
สำหรับ สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ แต่ละใบจะมีเลข 7 หลัก แบ่งเป็น 3 หมวดหมายเลข หมวดละ 9,000 หน่วย ประกอบด้วย 1. หมายเลข 9181000 – 9189999 2. หมายเลข  9191000 – 9199999 และ 3. หมายเลข 9361000 – 9369999 กำหนดให้มีการออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ภายหลังกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ ธอส.เตรียมออกสลากใหม่อีก 2 รุ่น คือ หน่วยละ 10 ล้านบาท จำนวน 3,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ารางวัลละ 3 ล้านบาท ออกรางวัลไตรมาสละครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นประชาชนทั่วไป มูลนิธิ สหกรณ์ สถาบัน นิติบุคคล ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ระยะเวลาการฝาก 3 ปี และรุ่นหน่วยละ 50,000 บาท จำนวน 1 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 50,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการออมให้กับประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ระยะเวลาการฝาก 2 ปี

ส่วนอัตราการถูกรางวัลคำนวณเบื้องต้น เดือนละ 500 รางวัล ทุกรางวัลมูลค่าละ 50,000 บาท โดยคาดว่าจะขายสลากหน่วยละ 10 ล้านบาท ภายในปี 2562 ขณะที่สลากหน่วยละ 50,000 บาท เดือน ม.ค. ปี 2563.