ยันเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยสดใส กนง.คงอัตราดอกเบี้ย "ครั้งที่ 24"

เมินเงินทุนไหลออกกดบาทอ่อน

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวว่า กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี แม้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยดีกว่าที่ ธปท.คาดการณ์ ไว้ในการประชุมครั้งก่อนหน้า ทั้งปัจจัยในต่างประเทศและปัจจัยกำลังซื้อในประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาเข้าสู่ประมาณการการดำเนินนโยบายการเงินด้านต่ำของ ธปท.แล้ว

อย่างไรก็ตาม กนง.เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับ ปัจจุบันต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องไปอีกระยะ ส่วนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ในการประชุมครั้งนี้ ปรับอ่อนค่าลงจากการประชุมครั้งก่อน แต่ดัชนีเงินบาทเทียบสกุลเงินของประเทศคู่ค้าคู่แข่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยในช่วงที่ผ่านมา เพราะประเทศอื่นค่าเงินก็อ่อนค่าลงเช่นกัน โดยค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงเป็นช่วงๆได้ แต่ในระยะข้างหน้าสิ่งที่ต้องกังวลคืออัตราแลก เปลี่ยนยังมีแนวโน้มผันผวน โดยมีสาเหตุหลักจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินการคลัง และการค้าระหว่างประเทศของประเทศอุตสาหกรรมหลัก

“ในช่วงที่ผ่านมา ภาพรวมเงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยเป็นการไหลออกสุทธิ แต่มูลค่าของการไหลออกของไทยน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีทุนสำรองทางการระหว่างประเทศในระดับสูง เป็นกันชนต่อความผันผวนด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายและการมีกันชนและเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่ดีนี้ ทำให้ กนง.ไม่ได้กดดันต่อกรณีที่หลายๆประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ว่า กนง.มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตามที่ตลาดคาดไว้ นับเป็นการตรึงดอกเบี้ยครั้งที่ 24 ติดต่อกัน ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าและซื้อขายที่ระดับ 32.12 ต่อดอลลาร์ ภายหลังการลงมติ กนง.