ย้ำอีกที! แรงงานต่างด้าว ต้องรีบไปพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดเวลาผ่อนผัน

‘บิ๊กอู๋’ ย้ำ นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จโดยเร็ว ขณะนี้มาพิสูจน์สัญชาติแล้วกว่า 1.1 ล้านคน ขณะที่ยอดคงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติ อีกกว่า 8 แสนคน ควรเร่งไปก่อนหมดเวลาผ่อนผัน..

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา โดยกัมพูชาเปิดพิสูจน์สัญชาติ 3 แห่งคือที่ 1. กรุงเทพมหานคร ที่ห้างอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว 2. จังหวัดระยอง ที่ มายอง โอทอป และ 3. จังหวัดสงขลา ที่ตลาดฟุกเทียน อ.หาดใหญ่

ส่วนแรงงานเมียนมาพิสูจน์สัญชาติได้ 10 แห่งคือ 1. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 1) ข้างโรงแรมนิวเฟรนด์ ต.ท่าจีน อ.เมือง 2. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 2) สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเก่า ข้างตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง 3. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ (แห่งที่ 1) สำหรับกลุ่มบัตรสีชมพู เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ 4. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ (แห่งที่ 2) สำหรับกลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

5. ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6-7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 6. ศูนย์ฯ จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด 7. ศูนย์ฯ จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง 8. ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 9. ศูนย์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 135 หมู่ 2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ และ 10. ศูนย์ฯ จังหวัดสงขลา ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ และแรงงานลาวสำหรับกลุ่มบัตรสีชมพู พิสูจน์สัญชาติได้ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

อย่างไรก็ตาม ย้ำเตือน นายจ้าง ให้รีบพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และอย่ารอใกล้หมดระยะเวลาที่กำหนดเพราะอาจพิสูจน์สัญชาติไม่ทัน อีกทั้งหากมีผู้มาพิสูจน์สัญชาติเป็นจำนวนมาก อาจไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น จึงควรรีบไปดำเนินการแต่เนิ่นๆ

ทั้งนี้ หากไม่พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จจะไม่สามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้ โดยขณะนี้มาพิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 1,107,686 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 896,067 คน สัญชาติกัมพูชา 190,459 คน สัญชาติลาว 21,160 คน ขณะที่ยอดยังคงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติอีกถึง 891,554 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 327,578 คน สัญชาติกัมพูชา 425,823 คน และสัญชาติลาว 138,153 คน.