รถบรรทุกเฮ! ซื้อบี 20 ถูกกว่าปั๊ม 5 บาท

วินมอไซค์รอเก้อรัฐเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุน

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 สำหรับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ เรือขนส่ง ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นอีก 2 บาทต่อลิตร เป็น 5 บาทต่อลิตร จากก่อนหน้านี้ มีมติให้รัฐอุดหนุน 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.-28 ก.พ.62 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยใช้งบประมาณ 700 ล้านบาท จากปัจจุบันใช้ 10 ล้านบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ กบง.ได้ประเมินว่า หากดำเนินมาตรการดังกล่าวในช่วง 3 เดือนที่กำหนดไว้นี้ คาดว่าในเดือน ก.พ.62 จะมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 เพิ่มขึ้นที่ 100 ล้านลิตรต่อเดือน จากรถบรรทุกทั่วประเทศที่มี 800,000 คัน ขณะที่ปัจจุบันมีรถบรรทุกเข้าร่วมโครงการ 2,000 คัน เรือ 64 ลำ โดยมีความต้องการใช้อยู่ที่ 3.5 ล้านลิตรต่อเดือนและช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้นได้อีก 31,303 ตัน โดยปัจจุบันมีผู้ค้ามาตรา 7 เข้าร่วมโครงการ 8 ราย ประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด หรือพีทีที โออาร์, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัสโก้ จำกัด, บริษัท พีทีปิโตรเลียม จำกัด เป็นต้น สำหรับความคืบหน้ามาตรการอุดหนุนราคาน้ำมัน 3 บาท ให้กับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์รับจากที่ขึ้นทะเบียนกับขนส่งทางบก และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้เตรียมหารือกับคลังอีกครั้ง เกี่ยวกับรูปแบบการใช้เงินและแหล่งเงินที่ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องใช้ร่วมกับระบบของคลังอย่างไร ซึ่ง กบง. ยอมรับว่าอาจพิจารณาไม่ทันตามกำหนดใน 15 ธ.ค. นี้.