รัฐ!ไฟเขียว 906 ล้าน หวังให้ ธ.ก.ส.ชดเชยขาดทุนจำนำข้าว

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 906 ล้านบาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อชดเชยภาระขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/2559 โดย ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อกับเกษตรกรเพื่อให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางชะลอการขายในอัตรา 90% ของราคาตลาด เพื่อไม่ให้ข้าวราคาตก อย่างไรก็ตาม ในปีการผลิต 2558/2559 ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลง เพราะมีข้าวในสต๊อกอยู่จำนวนมาก เกษตรกรส่วนหนึ่งจึงไม่มาไถ่ถอน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวไปทั้งสิ้น 6,749 ล้านบาท มีเกษตรกรมาจ่ายเงินไถ่ถอน 3,856 ล้านบาท เหลือที่ไม่มาไถ่ถอน 1,853 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ธ.ก.ส.ได้นำไปประมูลขายทำให้มีผลขาดทุน 906 ล้านบาท รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ สำหรับปีการผลิต 2559/2560 มีรายงานว่า ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่มีส่วนที่ขาดทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอความเห็นว่า การดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ในปีต่อๆไป เห็นควรให้ ธ.ก.ส.ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาข้าวเปลือกในการดำเนินการระบายข้าวเปลือก เพื่อลดภาระขาดทุน โดยให้นำบทเรียนจากที่ผ่านมา เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข.